Андрусенко С.І. та ін. Технологічне проектування автотранспортних підприємств (укр)

Навчальний посібник (За ред. проф. С. І. Андрусенка). - Київ: Каравела, 2009 - 368 с.
Навчальний посібник присвячено питанням технологічного проектування комплексних підприємств автомобільного транспорту Проекти створення або реінжинірингу автотранспортних підприємств розглядаються передусім як інвестиційні проекти, в яких виділено дві важливі частини - технологічну та економічну.
Посібник має за мету методично та інформаційно забезпечити навчальний процес за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». Може бути використаний зацікавленими особами для розрахунку й оптимізації виробничо-технічної бази автотранспортного підприємства та оцінки економічної ефективності.

Зміст (назва розділів).
Вступ.
Організація дипломного проектування та виконання випускних робіт магістрів.
Вимоги до виконання графічної частини дипломних проектів і магістерських робіт.
Техніко-економічне обґрунтування проекту.
Технологічний розрахунок АТП.
Проектні рішення.
Конструкторсько-технологічна частина.
Охорона праці.
Охорона навколишнього середовища.
Цивільна оборона.
Впровадження системи управління якістю в автотранспортних підприємствах.
Аналіз економічної доцільності реалізації проекту.
Додатки.
Список літератури.

Бесплатный хостинг uCoz